1. INTRODUKSJON

 

1.1 Definisjoner

I denne avtalen er følgende uttrykk definert slik:

 • - "Selskap" betyr Digisec Media Limited (MT20878018), et selskap basert på Malta, og omfatter enhver tilhørende juridisk eller assosiert virksomhet. ®(HE 300683).
 • - "Personlig informasjon" er definert i Personopplysningsloven;
 • - "Retningslinjer for personvern" er selskapets retningslinjer for personvern og er tilgjengelig i internettjenesten på denne linken;
 • - "Tjenesten" er funksjonaliteten som til en hver tid er tilgjengelig for medlemmer via internettjenesten.
 • - "Internettjenesten" betyr internettjenesten som er eid og administrert av selskapet.
 • - "Vi", "oss" og "vår" benyttes som referanse til selskapet.

 

1.2 Aksept av avtalen

For å kunne benytte seg av tjenesten og/eller besøke internettjenesten må denne avtalen aksepteres. Du må ha akseptert avtalen og følgende vilkår for å kunne benytte deg av internettjenesten, uansett om du registrerer deg som medlem eller ikke. Dersom du ikke godtar avtalen og tilhørende vilkår må du ikke benytte deg av internettjenesten. Ved bruk av tjenesten og/eller bruk av internettjenesten godtar du i tillegg å ha lest og er forpliktet til personvernspolitikken som er innarbeidet i denne avtalen ved henvisning. Personvernspolitikken er tilgjengelig her.

 

1.3 Brukeravtale

Vilkårene i denne avtalen utgjør avtalen mellom deg og selskapet i forhold til din bruk av tilbudet og internettjenesten.

 

1.4 Kontakt

Denne internettjenesten er administrert av Digisec Media Limited, et selskap som er registrert på Malta med VAT number [MT20878018] (heretter ”selskapet”). Du kan kontakte oss på følgende måter:

 • Online hjelp fra: form (bruk denne for raskest service)
 • E-post: support@victoriamilan.no
 • Post : Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. MEDLEMSKAP

 

2.1 Vilkår for å benytte tjenesten

Du må være over 18 år for å kunne registrere deg som medlem av denne tjenesten eller for å benytte internettjenesten. Ved å inngå denne avtalen og bruk av tjenesten aksepterer du å være bundet til denne avtalen og å overholde avtalevilkårene.

 

2.2 Medlemskap

Du kan bli medlem av tjenesten kostnadsfritt. Gratis medlemskap vil kun gi deg tillatelse til å benytte en begrenset mengde av tjenesten, som kan endres uten videre beskjed, dette inkluderer fullstendig nedleggelse av tjenesten for ikke-betalende medlemmer. For å få tilgang til ytterlige funksjoner (tilleggstjenester) må du bli en betalende abonnent av tjenesten. Din bruk av disse tilleggstjenestene er betinget av betaling av relevante avgifter og endres i samsvar med klausulene angitt nedenfor.

 

2.3 Abonnement og avgift

Abonnement og tilhørende avgift er plassert under internettjenestens side ”Oppgradér medlemskap”. Abonnementsavgiften kan endres. Endringer vil bli lagt ut på internettjenestens sider og/eller formidlet til deg via e-post eller som privat melding via tjenesten.

 

2.4 Betaling

Kun medlemmer med et gyldig abonnement eller medlemmer som er betalende av en avgift får tilgang til visse deler av tjenesten. Abonnement kan kjøpes for perioder med prisene og betalingsmetodene spesifisert på internettjenstens side "Medlemsskap". Prisene er oppgitt i den angitta valutaen på medlemssiden og inkluderer alle gjeldene avgifter med mindre annet er oppgitt.

Ved å abonnere på prøveperioden 2-dager som en gratis bruker, vil brukerne få Premium tilgang i 2 dager fra det tidspunktet prøveperioden begynte. Kunden må selv be om kansellering av dette prøveabonnementet hos kundestøtte via "Kontakt oss" nederst på siden. Hvis dette ikke gjøres vil prøveperioden automatisk fortsette som en 6-måneders medlemskap for dens faktiske pris 2 dager etter at prøveperioden er påbegynt.

Medlemskapet vil fornyes automatisk etter innmeldingsperioden til samme pris og varighet. Men 6- og 12-måneders medlemskapene vil løpe noe annerledes. Disse vil fornyes hver tredje måned helt til du kansellerer dem via «Mitt medlemskap»-sidene. For 6-måneders abonnementet vil fornyelsesprisen være den opprinnelige prisen fordelt på to trekk. Prisen for 12-måneders abonnement vil også deles opp, men forskjellen er at fornyelsen vil deles opp i fire tre-måneders perioder. Ved å abonnere godkjenner du at vi belaster betalingskortet ditt nå, og ved hver fornyelse.

Vi kan endre abonnementsavgiften når som helst. Dersom du da allerede er i en abonnementsperiode (og ikke i den første påmeldingsperioden), vil de nye prisene være gjeldene fra den første kalendermåneden etter at beskjeden om prisendringene er gitt. Du kan si opp avtalen dersom du ikke godtar prisendringene.

Ved kjøp av abonnement autoriserer du selskapet til å kreve de overnevnet avgiftene til faste tidspunkt i samsvar med abonnementet. I så fall vill selskapet slutte å sende disse avgiftene ved at du selv kansellerer den automatiske fornyelsen fra tjenestens side "Mitt medlemsskap", eller ved mottak av skriftlig kvittering på at en slik autorisasjon er avsluttet, ved å sende en e-post til vårt support-team. En slik melding kan ikke påvirke avgifter gitt før selskapet med rimelighet har kunne handle. Dersom en ny abonnementsperiode har blitt begynt før vi mottar en slik kvittering, kan beløpet ikke refunderes.

Avhengig av behandlingstiden hos leverandører av betalingsløsninger, gjør vi oppmerksom på at alle regelmessige kortbetalinger vil igangsettes innen 48 timer før ditt medlemsskap utløper. Regelmessige bankbetalingsløsninger (iDeal, ELV og lignende) vil igangsettes innen 5 virkedager før medlemsskapet utløper. Dersom du ønsker å avslutte automatisk fornyelse av ditt abonnement, må dette gjøres før de ovennevnte behandlingstidene. Vennligst merk at dersom du tidligere har deaktivert automatisk fornyelse, vil kjøp av nytt abonnement reaktivere den automatiske fornyelsen.

I alle tilfeller må du selv skaffe oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon for å sørge for korrekt belastning av abonnementsavgiften. Informasjonen må derfor oppdateres regelmessig.

 

2.5 Brukernavn og passord

Ved medlemsregistreringen vil du bli bedt om å velge et brukernavn og passord. Vi kan nekte å godkjenne et brukernavn, da brukernavnet etterlikner noen andres brukernavn, er eller kan være ulovlig, er eller kan være beskyttet av et varemerke eller er andres immaterialrett, er vulgært eller på annen måte støtende eller kan føre til forvirring som vi skjønnsmessig avgjør. Du er utelukkende ansvarlig for konfidensialitet og bruk av ditt brukernavn og passord (inkludert all aktivitet gjennomført i ditt brukernavn og passord), og du godtar at å overføre eller videreselge din bruk av eller tilgang til internettjenesten til en tredjepart ikke er lov. Dersom du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er sikker må du umiddelbart varsle oss, samt endre passord og kontoinformasjon.

 

2.7 Credits

For å kunne aktivere visse funksjoner på siden, kan medlemmer velge en av våre kredittpakker. 
Så snart vi har fått bekreftet kvittering på din betaling, vil vi kreditere din konto med antallet kreditter kjøpt. 

Et medlem hvis medlemsskap har utløpt eller som ikke har flere gjenstående kreditter vil ikke alltid ha tilgang til alle funksjoner før ytterligere kreditter har blitt kjøpt; dersom bruk av hvilken som helst funksjon skulle føre til at du får en "nullbalanse" eller negativ kreditt, og du har godkjent vår automatiske fornyelse av dine kreditter, vil vi automatisk skaffe deg den samme kredittpakken som du tidligere har kjøpt (eller, hvis den aktuelle pakken ikke lenger skulle være tilgjengelig, vil du få pakken som ligger nærmest pakken du mest nylig har kjøpt i pris). 

Ingen avgifter eller betalinger tilbakebetales under noen omstedigheter såfremt ikke annet kreves av gjeldende lov. Du samtykker til å betale eller å ha betalt alle avgifter som oppstår i samband med tjenesten (inkludert alle eventuelle skatter) i kursen som gjelder når avgiftene oppstår. 

Vi forbeholder oss retten til å avbryte uanvendte kreditter uten tilbakebetaling på en dato som er tidligere enn 90 dager fra den dato du sist var logget inn på siden, eller 180 dager fra kjøpsdato. 
 

2.8 Bonuskoder

Bonuskoder er et tidsbegrenset tilbud. Bonuskoder er kun gyldige for den første betalingen som gjøres, og medlemmet vil bli belastet med ordinære satser for eventuelle fremtidige automatiske fornyelser av medlemskapet. Bonuskoder kan kun benyttes ved kjøp av Premium medlemskap eller kredittpakker, avhengig av den mottatte bonuskoden. Bonuskoder er ikke overførbare til kontanter eller kreditter. Bonuskoder kan ikke benyttes for eksisterende eller tidligere kjøpte medlemskap. Bruken av bonuskoder er underlagt standard Victoria Milan Brukervilkår. 

3. TJENESTEN

Tjenesten er en internettilgjengelig informasjonstjeneste som muliggjør kontakt mellom medlemmene som ønsker eller ikke ønsker å søke etter et vennskap eller et forhold. Dette er ikke en ekteskapsmeglingstjeneste, postordrebrudstjeneste eller et datingnettsted. Selskapet er ikke forpliktet til å formidle medlemmer for deg eller for andre medlemmer.

Affære garanti garanterer at brukere med en komplett profil får kontakt med andre medlemmer på nettstedet basert på preferansene deres.

 

4. BRUKERENS FORPLIKTELSER

 

4.1 Egen risiko

Du anerkjenner at bruk av tjenesten og internettjenesten utelukkende er på eget ansvar. Selskapet plikter til å levere en internettjeneste som skal gi deg mulighet til å komme i kontakt med andre individer basert på kriterier definert av deg. Selskapet tar ikke ansvar for eller aksepterer noe ansvar for økonomiske eller ikke – økonomiske (andre) tap eller skade du skulle lide for bruken av internettjenesten eller dersom internettjenesten ikke fungerer i henhold til dine forventinger.

Videre anerkjenner du at du selv er ansvarlig for egen interaksjon med andre medlemmer eller brukere av internettjenesten. Selskapet kan ikke garantere og garanterer ikke at hvert medlem eller bruker av tjenesten er hvem den utgir seg for å være. Selskapet kan ikke garantere og garanterer ikke at medlemmers profiler er pålitelige, nøyaktige eller fullstendige. Følgelig må du være forsiktig ved håndtering av andre medlemmer og brukere av internettjenesten.

 

4.2 Nøyaktig informasjon

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at informasjonen du tilfører internettjenesten og selskapet er nøyaktig og ikke utgjør brudd på denne avtalen og ingen måte skader andre personer (fysisk og/eller juridisk).

 

4.3 Informasjon utgitt av deg

Du aksepterer at materiale eller informasjon (inkludert uten begrensning personlige bilder, videoer eller lydopptak) utgitt av deg lagres og inneholder ingen personlig informasjon (inkluderer ditt fulle navn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer eller liknende), da bruken av disse er underlagt våre retningslinjer for personvern (tilgjengelig link her)kan uten begrensning brukes av oss for drift av internettjenesten som beskrevet i denne avtalen. Ta spesielle hensyn for å beskytte identiteten din når du laster opp informasjon eller annet materiale til internettjenesten som kan identifisere deg.

Det er ditt ansvar å sørge for at all informasjon og materiale som du laster opp og/eller publiserer, inkluderer men ikke begrenset til informasjonen og/eller materialet som finnes i din profil, ikke bryter noen lover eller regler i noen domsmyndighet eller rettighetene til en tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å fjerne all slik informasjon og/eller materiale uten ytterligere varsel og til å kreve erstatning for eventuelle kostnader eller skader slik informasjon eller materiale har forårsaket oss.

 

4.4 Eksponering for virus

Du rådes til å holde deg oppdatert på anti-virus og anti-malware programmer til en hver tid. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tap forårsaket av virus, spionprogrammer, malware, trojanskehester eller annen ondsinnet programvare som overføres gjennom bruk av internettjenesten.

 

4.5 Dine forpliktelser

Du aksepterer å være bundet av følgende regler ved bruk av internettjenesten:

 • - Du vil ikke bruke internettjenesten til å delta i noe form for trakassering eller støtende oppførsel, inkludert men ikke begrenset til publisering av seksuell og/eller rasistisk støtende, truende, vulgært, uanstendig, trakasserende, ærekrenkende eller upassende materiale av noe slag, heller ikke ulovlig materiale eller materiale som krenker eller bryter en annen parts rettigheter (inkludert men ikke begrenset til forstandsmessige rettigheter og personvern rettigheter).
 • - Du vil ikke sende ”spam”, kjedebrev, søppelpost eller delta i uoppfordret massedistribusjon av e-post.
 • - Du vil ikke benytte internettjenesten til uautorisert, kommersielt formål.
 • - Du vil ikke anmode eller forsøke å skaffe penger fra medlemmer eller andre brukere av internettjenesten. Eller bruke internettjenesten til å distribuere, promotere eller på annen måte publiserer materiale som inneholder oppfordring til fond og/eller reklame eller oppfordring av varer og tjenester.
 • - Du vil ikke plage andre ved å fortsette å forsøke å kommunisere med noen som klart har bedt deg slutte.
 • - Du vil ikke sende eller overføre materiale som inneholder virus eller annen datamaskinkoder, programmer eller filer som er laget for å begrense eller ødelegge funksjonaliteten til data- og/eller maskinprogramvare.
 • - Du vil ikke under noen omstendigheter sende eller overføre kontaktinformasjon inkludert, uten begrensning, e-postadresser, telefonnumre, postadresser, internettadresser, URL’er eller fullt navn gjennom offentlig tilgjengelig informasjon.
 • - Du vil ikke bruke nettstedet som en eskortetjeneste, eller bruke tjenesten til å oppfordre klienter til en eskorttjeneste eller annen form for menneskehandel;
 • - Du vil ikke bruke nettsiden eller tjenesten til å promotere, oppfordre eller delta i prostitusjon.
 •  
 • Som bruker av Victoria Milan, anses det som et brudd på gjeldene vilkår og betingeler å spørre om "timepris" og "bankinformasjon", eller å gi bort "informasjon om priser". Victoria Milan anser dette som uakseptabel oppførsel. Du kan heller ikke vise personlig kontaktinformasjon eller bankinformasjon på din private profilside ("Profile) verken om deg eller andre personer.

 

5. INFORMASJON

 

5.1 Tilsyn

Vi forbeholder oss retten til å ha tilsyn over alle profiler, meldinger, chatter, direktemeldinger, video- og lydopptak for å forsikre oss om at de er i samsvar med kravene i denne avtalen. Dette omfatter retten til, etter eget skjønn, å engasjere en eller flere tredjeparter til å tilby funksjoner knyttet til internettsikkerheten for våre kunder.

 

5.2 Redigere informasjon

Vi er under ingen omstendigheter forpliktet til å overvåke eller gjennomgå meldinger eller materiale som legges ut eller sendes av brukeren av internettjenesten, og vi er ikke ansvarlige for innholdet i disse meldingene eller materialet. Men vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å slette, flytte eller redigere meldinger eller materiale (herunder profiler, meldinger, video- og lydopptak) som vi, etter eget skjønn, anser å bryte denne avtalen eller på en eller annen måte å være uakseptable.

 

5.3 Informasjonssikkerhet

Uheldigvis kan ingen overføring av informasjon og/eller materiale over internett garantert være sikker. Vi jobber for å beskytte slik informasjon, men vi kan ikke garantere sikkerheten til all informasjon du sender oss. Følgelig er all informasjon du sender oss sendt på eget ansvar, men når informasjon en mottatt vi vil ta rimelige forhåndsregler for å bevare slik informasjon du sender oss.

 

6. BEGRENSET BRUK

Dersom ingen annen skriftlig avtale er inngått vil du ha tilgang til internettjenesten for personlig, ikke-kommersiell bruk.

 

7. ANNONSER

Ansvaret for innholdet på reklame (om noen) som vises på internettjenesten (inkludert hyperkoblinger til annonsørens egne hjemmesider) hviler utelukkende hos annonsørene. Plassering av slik reklame atgjør ikke en anbefalning eller støtte av annonsørens produkt eller tjeneste fra selskapet. Hver annonsør er alene ansvarlig for representasjonen gjort i forbindelse med sin reklame.

 

8. OPPHAVSRETT OG EIERSKAP

Selskapet beholder alle rettigheter, navn og interesser i internettjenesten og tilhørende eiendomsrett og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt.

 

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

 

9.1 Ingen garanti med hensyn på nøyaktighet

Vi gir ingen representasjoner eller garantier om at materialet eller informasjonen gjennom internettjenesten (inkludert eventuelle medlemsprofiler, råd, meninger, påstander eller annen informasjon som vises, lastes opp eller publiseres av selskapet eller andre medlemmer eller foretak) er pålitelig, nøyaktig eller fullstendig. Ei heller at din tilgang til internettjenesten vil være uavbrutt, tidsriktig og sikker. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap som oppstår fra enhver handling med informasjon eller materiale publisert av deg gjennom internettjenesten. Du burde trekke dine egne slutninger før du handler eller stoler på informasjon eller materiale som vises på internettjenesten. Du erkjenner at å stole på slikt materiale eller informasjon er på eget ansvar.

 

9.2 Ingen garanti om tilgjengelighet

Tjenesten er distribuert på et ”som er” basis. Vi garanterer ikke at internettjenesten vil være uavbrutt eller feilfri. Det kan være forsinkelser, mangler og avbrudd i tilgjengeligheten av internettjenesten. Det er tillatt ved lov at du anerkjenner at internettjenesten (og tilgjengeligheten av den) er gitt uten noen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet og egnbarhet til et bestemt formål.

 

9.3 Ikke ansvar for tap

Vi aksepterer ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, uansett årsak (inkludert gjennom uaktsomhet i den grad det er tillatt av lovgivning), som du direkte eller indirekte kan ha blitt påført i forbindelse med din bruk av internettjenesten eller de ekstern hyperkoblede nettsidene. Vi aksepterer heller ikke ansvar for eventuelle tap som oppstår som følge av din bruk eller tillit til, informasjon i eller tilgang gjennom internettjenesten.

 

10. OPPSIGELSE

 

10.1 Avtalen gjelder for medlemmer

Denne avtalen vil fortsette med full kraft og gyldighet så lenge du er medlem av internettjenesten eller av andre grunner besøker internettjenesten.

 

10.2 Oppsigelse av medlemskap av deg

Du kan si opp ditt medlemskap når som helst, ugrunnet, med virkning fra den første betalingsperioden etter mottak av skriftlig varsel om oppsigelse, forutsatt at du ikke er i en innledende registreringsperiode, da vil du bli belastet for hele beløpet av perioden. Oppsigelse kan leveres til adressen som finnes under internettjenestens side ”Kontakt oss” eller e-postadressen som finnes samme sted.

 

10.3 Opphør av din tilgang til internettjenesten

Vi kan, etter eget skjønn, avslutte eller oppheve hele eller deler av tjenesten til en hver tid, med eller uten varsel, uansett årsak, inkludert, uten begrensning noe uærlig, fornærmende eller på annen måte ulovlig aktivitet, eller noe som ellers kan påvirke bruken av internettjenesten for andre. Dersom du er suspendert din tilgang til tjenesten eller avtalen er oppsagt etter brudd på denne avtalen vil medlemskapet fortsatt være registrert til den avsluttes av deg eller oss.

 

10.4 Oppsigelse av medlemskap av oss

Vi kan til en hver tid umiddelbart avslutte ditt medlemskap og tilgang til internettjenesten dersom vi mener, etter eget skjønn, at du har brutt denne avtalen. Beskjed om oppsigelsen sendes til den e-postadressen du sist oppga til oss. Eventuelle forskuddsbetalte avgifter til perioder etter oppsigelsen vil bli refundert til deg etter fradrag for eventuelle kostnader eller tap påført selskapet i forbindelse med ditt medlemskap.

 

10.5 Deaktivering for ikke-bruk

Vi kan deaktivere din brukerkonto dersom du ikke har benyttet internettjenesten i 6 sammenhengende måneder, dersom du ikke har et aktiv betalt abonnement.

 

10.6 Fullstendig sletting av profil

Når du velger "fullstendig sletting", vil denne funksjonen slette all eksistens av kontoen, inkludert fjerning av din profil fra søkeresultater, fjerning av din profil fra siden, fjerning av sendte og mottatte meldinger (alle typer), blunk, gaver, alle foto du har lastet opp, all eventuell brukshistorikk fra siden og annen personlig identifiserbar informasjon. Ved å bruke denne funksjonen, samtykker du herved i at medlemskommunikasjon kan bli utilgjengelig dersom et medlem har valgt å benytte seg av fullstendig sletting av profil.

 

11. GENERELT

 

11.1 Unnlatelse av å innfri

Selskapet påtar seg intet ansvar for manglende samsvar med disse vilkårene, hvis slik svikt er utenfor vår kontroll.

 

11.2 Ingen avkall

Dersom vi ved en anledning skulle gi avkall på noen av våre rettigheter gjennom denne avtalen, betyr ikke det at disse rettighetene vil bli gitt avkall på ved andre anledninger.

 

11.3 Ugyldiggjøring

Dersom noen av disse vilkårene viser seg å være ugyldige, uhåndterbare eller ugyldig av annen grunn skal de øvrige vilkårene fremdeles anses som gjeldende.

 

11.4 Variasjon

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen og/eller retningslinjene for personvern fra tid til annen, inkludert med ikke begrenset til å endre prisen på et abonnement. Endringer vil tre i kraft umiddelbart etter varsling på internettjenesten. Din fortsatte bruk av internettjenesten etter en slik varsling vil representere din aksept av å være bundet til de endringer som er gjort. Du vil være i stand til å si opp ditt abonnement eller medlemskap før slike endringer trer i kraft.

 

11.5 Oppdraget

Du må ikke tildele noen av rettighetene dine fra denne avtalen eller i forbindelse med bruk av internettjenesten til en tredjepart. Selskapet har rett til å tildele noen eller alle rettigheter og forpliktelser under denne avtalen til en tredjepart.

 

11.6 Forholdet

Du samtykker i at ingen jount venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller virksomhetsforhold eksisterer mellom deg og selskapet eller din bruk av internettjenesten.

 

11.7 Lovgivning

Denne avtalen er underlagt gjeldene lovgivning i Malta. Du aksepterer at maltesiske domstoler har myndighet til å dømme forhold i denne Avtalen.