Hvis du vil bekrefte telefonnummeret for å gjøre profilen mer pålitelig, gjør du følgende:

  1. Logg på profilen
  2. På den første siden vil du se ulike bekreftelsesmetoder
  3. Velg mobil
  4. I sprettoppvinduet må du bruke det internasjonale telefonnummerformatet (f.eks. i Norge kan du bruke enten +47 eller 0047 og deretter de 8 sifrene i telefonnummeret ditt)