Vi viser ikke nettsidens navn på bankutskrifter.

Brukerstøtten vår endrer bare profilinfo eller gir ut profilinfo hvis henvendelsen kommer direkte fra den registrerte e-postadressen.

Du kan angi personverninnstillinger slik at ingen eller bare de brukerne du stoler på kan se profilen din.

Vi har en panikk-knapp: Om du er i en situasjon der noen kommer inn mens du bruker nettsiden, klikker du på panikk-knappen for raskt å laste inn YouTube.

Automatisk utlogging: Du kan også angi systemet til å logge deg automatisk ut etter en spesifikk tid med inaktivitet, og du bestemmer selv hvilken side som skal lastes inn. Slik trenger du ikke bekymre deg om du noen gang glemmer å logge ut manuelt.